Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Ventur Tekniska AB

Är en betydande leverantör av industrifläktar med stor innovationsförmåga och 50 års erfarenhet. Ventur finns representerade världen över och det är genom vår kunskap och framgångsrika utvecklingsarbete inom fläktar som vi blivit en attraktiv partner både internationellt och på vår svenska hemmamarknad.

Företagets historia

Ventur Tekniska AB

Om Ventur

Ventur tekniska ab grundades av Stellan Hopstadius och Måns Bodin i Stockholm september 1971. Strax därpå, 1972, erbjöds samt antog Björn Leksell möjligheten att gå in som delägare och året därpå blev han tillika aktiv i bolagets dagliga arbete. Verksamheten var från början mycket framgångsrik och genererade redan under det första räkenskapsåret en betydande vinst. Framgången medförde inom kort behov av nya lokaler. Först i Stockholm, därefter i Uttran och i samband med Stellans flytt till västkusten även en etablering av försäljningskontor i Göteborg. Redan från början insåg företaget att egen produktion samt kundanpassning av fläktar var en viktig framgångsfaktor för att skapa kundnytta och möjlighet att etableras på nya marknader.

I början och mitten av 80-talet etablerades egen produktion, centrallager och huvudkontor i Göteborg. Detta gav grunden till att egen produktion idag genererar mer än 80% av bolagets inkomster. I slutet av 80-talet fortsatte expansionen i Finland med en etablering av dotterbolaget Ventur Finland Oy Ab. När så tidigare öststater demokratiserades öppnades möjligheten till nya marknader och bolaget etablerade sig i Polen 1990 genom bildande av systerbolaget Venture Industries Sp. z o.o.

Denna 10-åriga strategiska utveckling av bolaget har därefter gett unika möjligheter att skapa kundnytta och vidare etablera sig som en av Europas största tillverkare av industrifläktar. I mitten av 2000-talet omstrukturerades koncernen och idag är Venture Industries Group en tillverkare av industrifläktar med ca 380 anställda i Sverige, Finland, Polen och Tyskland.

Genom återinvestering av bolagets vinster i senaste produktionsutrustning, mjukvara och byggnader kan vi idag tillgodose kundernas behov oavsett om det gäller standard eller anpassade lösningar. Många kunder ger oss förtroende att förse dem med helhetslösningar, där fläkten är en ingående komponent. Våra fläktar finns idag installerade i samtliga världsdelar där fokus på kundernas krav och nytta gjort oss till ett mycket lösningsorienterat företag som kan erbjuda våra kunder hög kvalité och korta leveranstider till ett mycket konkurrenskraftigt pris.


Venture Industries Group