Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
SQA - Luftkvalitetssensor

SQA

Luftkvalitetssensor

Styrning utifrån grad av luftföroreningar
Kontakta oss

Tillämpning

Enkel styrning av fläkt utifrån föroreningar i luften.

Funktion

Sensorn slår av eller på fläkten beroende på om luftkvalitén är utanför förinställd nivå. Sensorn reagerar på gaser, otrevlig lukt, cigarrettrök, fukt, mm. Ett tidsfördröjningsrelä möjliggör en inställning av fördröjd start.

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa


Venture Industries Group