Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
CPR-2 - Controller

CPR-2

Controller

CPR-2-regulatorn styr fläktens rotationshastighet och stabiliserar tryckskillnaden mellan ventilationskanalen och referenstrycket.
Kontakta oss

Tillämpning

CPR-2-regulatorn styr fläktens rotationshastighet och stabiliserar tryckskillnaden mellan ventilationskanalen och referenstrycket.

CPR-2 har en implementerad självjusterande PI-kontroller med en detekteringsmodul för kontrollkvalitetsförsämring och automatisk omstart av inställningen. Regulatorn väljer inställningarna för att säkerställa optimal drift av fläkten, samtidigt som den säkerställer maximal komfort vid användning av systemet.

Tryckparametrar

  • Flödestryckgivare med automatisk korrigering av temperaturdrift,
  • Tryckskillnadsinställningsområde 0 - 199 Pa,
  • Nattläge (minskning av inställt tryck, startas av en extern klocka).

Teknisk data

  • Styrenhetens strömförsörjning: 230 VAC 50Hz
  • Motorströmförsörjning (regulatorutgång): 0-230 VAC, 50Hz, 200W
  • Skyddsgrad: IP54
  • Larmreläkontakter - potentialfria: max 2A, 250 VAC, NC-kontakt
  • Styrning: via Modbus RTU
  • Differenstrycksinställning: 0 - 199 Pa.

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa


Venture Industries Group