Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
CPR-EC - Controller

CPR-EC

Controller

CPR-EC-regulatorn styr EC-fläktens rotationshastighet, stabiliserar tryckskillnaden mellan ventilationskanalen,och referenstrycket.
Kontakta oss

Tillämpning

CPR-EC-regulatorn styr EC-fläktens rotationshastighet, stabiliserar tryckskillnaden mellan ventilationskanalen, och referenstrycket. CPR-EC har en självjusterande prediktiv styrenhet med detekteringsmodul för kontrollförsämring och startar om inställningen automatiskt. Styrenheten väljer de inställningar som ska tillhandahållas optimal drift av fläkten samtidigt som säkerställs maximal komfort med att använda systemet.

Tryckparametrar

  • Flödestrycksgivare med automatisk temperaturdriftskorrigering,
  • Differenstrycksinställningsområde 0 - 199 Pa
  • Nattläge (minskning av inställt tryck, aktiverad av en extern klocka)

Teknisk data

  • Styrenhetens strömförsörjning: 230 VAC 50Hz
  • Styrbar utgång till EC-motorn: 0-10V
  • Skyddsgrad: IP54
  • Larmreläkontakter - potentialfria: max 2A, 250 VAC, NC-kontakt
  • Styrning: via Modbus RTU
  • Differenstrycksinställning: 0 - 199 Pa

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa


Venture Industries Group