Mobil navigering
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
WS - Stoftavskiljare

WS

Stoftavskiljare

Lokal avfallsutsug WS är konstruerad för utsugning av stoft, gaser, och solida partiklar från metall, trä och plastprocessmaskiner, sandblästringssystem, betongslipmaskiner och poleringsmaskiner, mm.
Kontakta oss

Användning

Lokal avfallsutsug WS är konstruerad för utsugning av stoft, gaser, och solida partiklar från metall, trä och plastprocessmaskiner, sandblästringssystem, betongslipmaskiner och poleringsmaskiner, mm. De kan också användas som individuell vakuumdammsugare eller enhet för uppsamling av granulat. Den lokala avfallsutsugen är anpassad för kontinuerlig drift.

Konstruktion

 1. De lokala avfallsutsugarna WS 30 och WS 40 består av följande grundelement (se ritning).1. En sidokanalfläkt försedd med ett par specialljuddämpare tillverkade i stål. Som tillägg är strömuttagets störningsdämpare försedd med en strypventil för att skydda enheten mot motsatt luftflödesriktning (t ex mot en tillfällig fasförändring i motorn) och mot penetration av föroreningar på insidan av fläkten från utloppssidan. SC sidokanalfläktar används i lokala avfallsutsugar WS 30 och WS 40.
 2. Ett set påsfilter (dimensioner Ø 100x1600mm), inkluderar även 4 påsfilter för WS 30 och 7 påsfilter för WS 40. Filterduken är belagd med Teflon och tillförsäkrar separation av partiklar över 5 µm. Påsarna är dragna över en ram of galvaniserat stålnät. Utsugsfläkten är försedd med en självrenande funktion medelst omvänd luftflödesriktning genom filtren.
 3. En container för grovt avfall och avfallet ramlar ner från filterduken efter självrengöring av filtren. Genom att frigöra tre spärrhakar kan containern lätt lösgöras från hela enheten.
 4. En vagn försedd med ett handtag att bära enheten med eller en hiss eller en lyftkran, och 200mm hjul. WS 30 utsugsfläkt är försedd med 2 hjul, medan WS 40 – med 4 hjul (s.k. ”tvillingar”).
 5. En kontrollpanel med en strömbrytare, termosäkring och 16A sockel, som standard försedd med en fasomriktare (som tillåter varvtalsomkoppling av motorn om inkorrekt lindning av nätanslutningsledningen). Som tillägg, är WS 40 även försedd med en YD-kopplare.

På begäran kan vi levereras utrustningen i valfri färg från RAL paletten (RAL 5010 – blå är standardfärgen).

Extra tillbehör

container för grovt avfall (8)
flexibel huv. Vi rekommenderar en huv tillverkad av profilerad polyeten typ Recomflex 038 och 051 för versionerna WS 20 och WS 30, och en grov polyuretanhuv typ P2VPU Ø 76 för versionerna WS 40 och WS 50
sugmunstycken, borstar, mm

Den lokala avfallsutsugen WS 50-110T består av följande grundelement.

 1. En sidokanalfläkt typ SC50A-1100T
 2. En container med filterbas – som i WS 40
 3. En container för grovt avfall – som i WS 40
 4. En vagn med en ra
 5. En kontrollpanel med en strömbrytare, överbelastningsskydd och en 32A sockel, som standard försedd med en fasomriktare. Som standard är den också försedd med en YD-kopplare på kontrollpanelen.
 6. Handtag (4) för att fästa linor från en hiss eller en lyftkran.
 7. Hjul, 200mm diameter (2 vanliga, 2 med bromsar)
 8. En container med grovt avfall – cirka 182L kapacitet

En extra container för grovt avfall på cirka 100L kapacitet (8) rekommenderas om stora mängder av avfall skall avhämtas. För version WS 50-110T levereras containern (8) som standard och är placerad på en vanlig vagn (4) tillsammans med utsugsfläkten. Containern (8) har egen 2-hjulsvagn.

OBS! På begäran, kan alla modeller levereras i en stationär version.

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa


Venture Industries Group